İleri İngilizce Birimi

İleri İngilizce Birimi tarafından verilen seçmeli ve zorunlu derslerin temel hedefi, öğrencilerin kültürel formasyonlarına katkıda bulunmak, kendilerini İngilizcede yazılı ve sözlü ifade edebilmeleri konusunda onlara güven kazandırmaktır. Bunun yanı sıra bu derslerde öğrencilere yaşamları boyunca eşlik edecek iki temel kavram üzerinde durulur- etik değerler ve eleştirel düşünce.

Birimimizde kredili olarak verilen dersler iki gruba ayrılır: zorunlu dersler ve seçmeli dersler (serbest ya da tamamlayıcı seçmeli olarak alınan HSS dersleri). Her iki grupta yer alan derslerde özellikle vurgulanan amaç, öğrencileri, kültürel ve sosyal konuların çeşitli cepheleriyle entelektüel açıdan meşgul olmaya yönlendirmektir. Bu da, çok çeşitli konuları kapsayan İngilizce metinler aracılığıyla gerçekleştirilir. Derslerin tamamı, analitik düşünmeyi geliştirmek adına yapılan değişik seviyelerdeki yoğun çalışmaları içerir. Bu nedenle, İleri İngilizce dersleri, öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini geliştirecekleri, evrensel bilgi ve kültür alanlarında eleştirel düşünmeyi öğrenecekleri ve aynı zamanda akademik İngilizce seviyelerini yükseltme fırsatını değerlendirebilecekleri bir entelektüel yolculuk olarak görülebilir. Birimimizin bu ortak yaklaşımı, öğretim ve araştırma alanlarında farklı konularda uzmanlaşmış akademik kadrosu sayesinde hayata geçirilmektedir.