Genel Bilgiler

 

Hazırlık eğitimi sonunda başarı, Kış, Bahar, Yaz ve Güz dönemlerinde verilen Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavları (BÜYES/BUEPT) ile belirlenir. BÜYES/BUEPT, Güz, Kış, Bahar ve Yaz dönemlerinde verilir. Üniversitemiz öğrencilerinin, bölümlerinden ders almaya başlayabilmeleri için yeterli düzeyde İngilizce bilip bilmediklerini ölçmek amacı ile verilen bu sınav, Dinleme, Okuma ve Yazma bölümlerinden oluşur. Sınav, yaklaşık 3,5 saat sürer. Başarılı bir şekilde tamamlanıp sınavın tamamını geçen adayların sınav sonuçlarının geçerliliği iki yıldır. 

BUEPT/BÜYES tarihleri Boğaziçi Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan Akademik Takvim'de ilan edilir.

Öğrencilerin akademik statülerine göre BÜYES/BUEPT başvuru ve ödeme şartları farklıdır. Bu sebeple, tüm öğrenciler Hazırlık eğitimi aldıkları ilk ders yılı sonrasındaki her BÜYES/BUEPT için başvuru koşullarını YADYOK web sayfasından takip etmekleri gerekmektedir.

Sınava girmek isteyen öğrencilerimizin ve adayların sınavda uygulanan güvenlik kurallarına uymaları gerekmektedir. 

Üniversiteye kayıt yaptığı yıl gerçekleştirilen Güz BÜYES/BUEPT'ini geçen öğrencilerimiz doğrudan bölümlerine başlarlar. Bu öğrencilerin hazırlık eğitimi hakkı bulunmaz.