Eşdeğer Sınavlar ve Diğer Muafiyet Kuralları

 

BÜYES/BUEPT'e Eşdeğer Sınavlar

Boğaziçi Üniversitesi Senatosu TOEFL® IBT ve IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delered) sınavlarını BÜYES/BUEPT'e eşdeğer sınavlar olarak onaylamıştır. BÜYES/BUEPT sınavına girmeyen veya başarısız olan öğrenciler aynı zamanda son iki sene içerisinde alınmış ve aşağıda belirtilen başarı kriterlerini karşılayan TOEFL® IBT ve IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sonuçlarını YADYOK'a onaylatarak muafiyet kazanabilirler.  Sadece son iki yıl içinde alınmış sınavlar onaylanmaktadır.

Kurumsal TOEFL® (ITP) sonuçları kabul edilmemektedir. Öğrenciler, TOEFL® IBT ve IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınav sonuçları ilan edildiğinde YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi'ne gelerek onay belgesi alırlar.

TOEFL® IBT ve IELTS Academic’in (Paper-based/ Computer-delivered) genel toplamında Yeterlili notu alan ancak yazma bölümünde şart koşulan asgari puanı alamayan öğrenciler, BÜYES/BUEPT ile aynı gün yapılan TWE'ye girebilir ve başarılı olmaları durumunda TOEFL® IBT veya IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sonucu ile birlikte İngilizce Yeterlilik onayı alabilirler.

I. dönem içinde BUEPT/BÜYES, TOEFL® IBT veya IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınavları ile İngilizce Yeterliliklerini belgelemiş olan öğrencilerin II. dönem bölüm derslerine başlamaları gerekmektedir. İngilizce yeterliliklerini belgeleyen öğrenciler Hazırlık eğitimine devam edemezler.

9 Ocak 2013 İtibarı ile Şart Koşulan TOEFL® (IBT) ve IELTS (Academic) Başarı Kriterleri

Bu değerlendirmelerde değişiklik yapılabilir. Değişiklik yapılması durumunda, yeni puan değerleri öğrencilere ilan edilir ve ilan tarihinden itibaren bu değerler geçerli kabul edilir.

TOEFL® IBT veya TOEFL® IBT (Special Home Edition Test) 79, Writing 22
TOEFL® IBT 79, TWE Pass

IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) 6.5, Writing 6.5 (IELTS Online sınavları kabul edilmemektedir.)
IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) 6.5, TWE Pass (IELTS Online sınavları kabul edilmemektedir.)

Diğer Muafiyet Kuralları

BÜYES/BUEPT ve yukarıda belirtilen sınavlarla yeterliliklerini kanıtlayanların yanı sıra aşağıdaki öğrenciler yeterlilik sınavından muaftırlar:

  1. Üniversitemizin bir lisans programından mezun olduktan sonra iki yıl içinde bir lisans veya lisansüstü programa başvurmuş olanlar.
  2. Üniversitemizin bir yüksek lisans programından mezun olduktan sonra iki yıl içinde bir doktora programına başvuranlar.
  3. Üniversitemizin bir lisans veya lisansüstü programına kayıtlı iken Üniversiteye tekrar yerleştirilenler.

Gerekli görüldüğü takdirde Hazırlık Birimi tarafından mülakata tabi tutulmak şartıyla aşağıdaki öğrenciler yeterlilik sınavından muaftırlar:

  1. Anadili İngilizce olan ülke vatandaşları.
  2. Ortaöğretim eğitimlerini ülkelerinde İngilizce eğitim veren okullarda almış olmaları ve bunu diploma ile belgelemeleri şartıyla resmi dili İngilizce olan ülke vatandaşları.

Mezuniyetinin üzerinden iki yıldan fazla geçmemiş olmak şartıyla aşağıdaki öğrenciler yeterlilik sınavından muaftırlar:

  1. Ortaöğretiminin son üç yılını anadili veya resmi dili İngilizce olan bir ülkede eğitim dili İngilizce olan bir eğitim kurumunda tamamlamış olanlar.
  2. Lisans, yüksek lisans veya doktora eğitiminin son iki yılını anadili veya resmi dili İngilizce olan bir ülkede eğitim dili İngilizce olan bir yükseköğretim kurumunda tamamlamış olanlar.
  3. Anadili veya resmi dili İngilizce olan bir ülkede eğitim dili İngilizce olan bir yükseköğretim kurumunda hâlihazırda kayıtlı, en az iki yıl eğitim görmüş yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler.