Parçalı Geçme

 

BÜYES/BUEPT'ten parçalı geçme hakkı, yalnızca YADYOK İngilizce Hazırlık Birimi’nde iki dönem eğitim alan öğrencilere tanınan ve Bahar Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavından itibaren başlayan bir haktır.

Parçalı Geçme, BÜYES/BUEPT'in başarılı olunan bölüm veya bölümlerinden (dinleme, okuma, yazma) sonraki sınavlarda bir yıl süreyle muaf olma durumudur. Kendilerine verilen bu hak ile Hazırlık öğrencileri, farklı bölümlerden (örnek: okuma; dinleme; yazma; dinleme-okuma; dinleme-yazma; okuma-yazma) farklı zamanlarda geçme olanağına sahiptir.

Hazırlık öğrencileri, ders yılı sonundaki Bahar Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavı öncesinde gerçekleştirilen Kış ve Güz Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavlarının bazı bölümlerinden geçmiş olsalar dahi, parçalı geçme hakkı Bahar Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavı ile başlar. Bu sebeple, Bahar sınavında tüm bölümlerden sorumludurlar. Bahar Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavından itibaren geçtikleri bölüm veya bölümlerden bir yıl süreyle muaf olurlar. Örneğin, 2022 Güz Dönemi sınavında Dinleme bölümünden geçmiş ancak Okuma ve Yazma bölümlerinden kalmış olan 2022 girişli bir öğrenci, 2023 Kış Dönemi ve Bahar Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavlarına girme hakkı elde ettiği takdirde bu sınavlarda bütün bölümlerden sorumludur. Ancak, 2023 Yaz Dönemi ve sonrasındaki sınavlarda, 2023 Bahar Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavında geçemediği bölüm/bölümlerden sınava girer.

Başarılı olunan sınav veya bölüm/bölümlerin geçerliliği bir yıldır. Bir yılın sonunda ilgili bölümlerden tekrar sınava girilmesi gerekmektedir.