İzinli Ayrılma

 

Hazırlık Okulu’na kayıtlı olan öğrenciler, 2022-2023 akademik yılı için 2. dönemin son kayıt dondurma tarihine kadar dönem izni almak için YADYOK Yönetim Kurulu'na mazeretlerini açıklayan bir dilekçe ile başvurabilirler. İznin kabulü, süresi ve öğretim süresine sayılıp sayılmayacağı (öğrencinin bir sonraki akademik yılda Hazırlık eğitimi alma hakkının saklı olup olmayacağı) YADYOK Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmektedir.

Süreye sayılmadan izinli olan (bir sonraki akademik yılda Hazırlık eğitimi alma hakkı saklı olan) öğrenciler, izinli oldukları dönem ya da yıl sonundaki Yaz Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavına girebilirler ve Hazırlık eğitimi alma haklarının saklı olduğu akademik yılı başında düzenlenecek olan Düzey Belirleme Sınavına girmekle yükümlüdürler. Söz konusu öğrenciler, izinli oldukları dönem ya da yıl içindeki Kış Dönemi ve Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavlarına giremezler. Üniversiteye giriş yılındaki, eğitime yeni başlamış öğrencilere tanınan BÜYES sınavına girdiler ise, hazırlık eğitimi alma haklarının saklı olduğu yıl, eğitime yeni başlamış öğrencilere tanınan BÜYES sınavına giremezler. Eğer girmedilerse, hazırlık eğitimi alma haklarının saklı olduğu yıl, eğitime yeni başlamış öğrencilerle aynı sınav haklarına tabi olup BÜYES sınavına girebilirler.

Süreye sayılarak izinli olan (bir sonraki akademik yılda Hazırlık eğitimi alma hakkı bulunmayan) Program 1 öğrencileri, izinli oldukları dönem ya da yıl sonundaki Güz Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavına girebilirler. Söz konusu öğrenciler, izinli oldukları dönem ya da yıl içindeki Kış Dönemi ve Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavları ile takip eden Yaz Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavına giremezler.

Süreye sayılarak izinli olan (bir sonraki akademik yılda Hazırlık eğitimi alma hakkı bulunmayan) Program 2, Program 3 ve Program 4 öğrencileri, izinli oldukları dönem ya da yıl sonundaki Yaz Dönemi ve Güz Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavlarına girebilirler. Söz konusu öğrenciler, izinli oldukları dönem ya da yıl içindeki Kış Dönemi ve Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavına giremezler.

Akademik yılın başında düzenlenen Düzey Belirleme Sınavına girmeden süreye sayılarak (bir sonraki akademik yılda Hazırlık eğitimi alma hakkı olmadan) izin alan öğrenciler, Program 1 öğrencisi kabul edilirler ve izinli oldukları dönem ya da yıl sonundaki Güz Dönemi İngilizce Yeterlilik Sınavına girebilirler. Söz konusu öğrenciler, izinli oldukları dönem ya da yıl içindeki Kış Dönemi, Bahar Dönemi ve Yaz Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavlarına giremezler.