Öğrenci Temsilciliği Kurulu

 

Tanımı

Üniversite içindeki bölüm, yüksekokul vb. birimlerin Öğrenci Temsilciliği Kuruluları (ÖTK), o birimlerin öğrencilerini temsil eder. YADYOK Öğrenci Temsilciliği Kurulu, yüksekokul öğrencilerini ilgilendiren konularda yüksekokul öğrencilerini temsil eder. ÖTK seçimleri ile ilgili seçim takvimi, dersler başladıktan sonra öğrencilere duyrulur. Aday olmak isteyen öğrencilerimiz belirlenen tarihler içerisinde YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi'nebaşvuruda bulunurlar ve seçimlerden önce kampanyalarla kendilerini tanıtırlar.

 

Oluşumu ve Yapısı

ÖTK, her akademik yıl başında bölüm veya birim öğrencileri arasından çıkan gönüllü adayların internet ortamında oylanması sonucu oluşturulur. Hazırlık Birimi'nde her Programın öğrencileri kendi içlerinde bir seçim yaparlar. Her Programdan oylama sonucu en fazla 5 temsilci çıkabilir. Program oylamalarında, ilgili Programı temsil edecek asil üyelerin seçilebilmesi için bu Programa kayıtlı öğrencilerin en az  %30’u oy kullanmalı, her bir adayın oy sayısı ise %10 barajını geçmelidir. Aksi takdirde ilgili Program, öğrenci temsilcisi seçmeme kararı almış kabul edilir. Asil üyelerin ekip halinde çalışmaları beklendiği için sorumluluk almaktan çekinmeyecek ve takım çalışmasında uyumlu olabilecek öğrencilerimizin aday olmaları tavsiye edilir. Öğrencilerimizin sorumluluklarını benimseyememeleri ve/veya takım çalışmalarını yürütememeleri durumunda Kurul, amaçlarını yerine getirmede zorluklar yaşamaktadır.

 

İşleyişi

ÖTK Başkanı veya Başkan Yardımcısı, YADYOK Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak öğrencileri yönetimde temsil eder. Öğrenciler arasında sportif ve kültürel faaliyetler düzenler. Bunları yaparken, üniversitedeki diğer öğrenci kulüpleri ile eş güdümlü çalışır. ÖTK faaliyetlerini http://otk.boun.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz.