Program Tanımları ve Eğitim Süreleri

PROGRAM 1 (P1): Bu grup, İngilizce öğrenmeye yeni başlayanlar öğrencilerden oluşur. Dilbilgisi, bu öğrenciler için ilk dönem boyunca okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve yazma ve konuşma becerilerini geliştirme ana odak noktasıdır. Sınıflar, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek için görsel-işitsel materyalleri de kullanır. Müfredat ve Materyal Hazırlama Birimi tarafından hazırlanan ders kitapları ve kitapçıklardan yararlanılır. Materyalin zorluk derecesi kademeli olarak artmakta ve programın sonlarına doğru ileri düzeyde dil ve çalışma becerilerinin geliştirilmesine odaklanılmaktadır.

 

PROGRAM 2 (P2): Bu gruptaki öğrenciler halihazırda bir miktar İngilizce bilgisine sahiptir. Bu öğrenciler için ilk yarıyılda temel odak noktası dilbilgisidir ve var olan bilgilerini okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlarlar. Öğrencilere ders kitaplarının yanı sıra Müfredat ve Materyal Hazırlama Birimi tarafından hazırlanan kitapçıklar da verilmektedir. Sınıflar, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek için görsel-işitsel materyalleri de kullanır. İkinci yarıyıl ilerledikçe materyalin zorluk seviyesi artar ve ikinci yarıyılın son ayları tamamen ileri dil ve çalışma becerilerinin geliştirilmesine ayrılır.

 

PROGRAM 3 (P3): Bu gruptaki öğrencilerin, dilbigisi bilgilerindeki eksikleri dönem içerisinde tamamlamaları, ve var olan bilgilerini okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri beklenir. Öğrencilere ders kitaplarının yanı sıra Müfredat ve Materyal Hazırlama Birimi tarafından hazırlanan kitapçıklar da verilmektedir. Sınıflar, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek için görsel-işitsel materyaller kullanılır. P3 öğrencilerinin ayrıca sözlü sunumlar hazırlamaları gerekmektedir. İkinci yarıyıl ilerledikçe materyalin zorluk seviyesi artar ve ikinci yarıyılın son ayları tamamen ileri dil ve çalışma becerilerinin geliştirilmesine ayrılır.

 

PROGRAM 4 (P4): P4 öğrencileri bilgilerindeki eksikleri dönem içerisinde tamamlarlar. Bunun yanı sıra okuduğunu anlama, dinlediğini anlama ve akademik yazmaya odaklanırlar. P4 öğrencilerinin araştırma yapmaları ve sözlü sunum hazırlayıp sınıfa sunmaları beklenir. Sınıflar, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek için görsel-işitsel materyalleri birleştirir. İleri dil ve çalışma becerilerinin geliştirilmesine giderek daha fazla önem verildikçe, materyalin zorluk seviyesi yıl boyunca artar. P4 öğrencilerinin çevrimiçi materyaller, Moodle platformuna yüklenir ve öğrencilerin belirtilen gün ve saatler içerisinde burada yer alan materyalleri ve görevleri tamamlamaları beklenir. Süresi dolan materyaller sistemden silindiği için P4 öğrencilerinin Moodle sistemini aktif bir şekilde kullanmaları beklenir.

 

ProgramHaftalık Ders Yükü
Program 11410 dakika
Program 21410 dakika
Program 31170 dakika
Program 4480 dakika + yaklaşık 400 dakikalık çevrimiçi materyal