Yaz Dönemi Eğitimi

 

Akademik yıl boyunca derse devam hakkını kaybetmemiş ve yönetim tarafından belirlenen azami portfolyo notunu “her iki dönemde de” karşılayan tüm Program 2 ve 3 öğrencileri isteğe bağlı olarak 6 haftalık; aynı şekilde Program 1 öğrencileri de 7 haftalık Yaz Dönemi Eğitimi'ne katılabilirler. Yaz Dönemi Eğitimine katılabilmek için Program 1 ve Program 2 öğrencilerinin Portfolyo Notu her iki dönemde de (Güz ve Bahar dönemleri) 20 üzerinden en az 12; Program 3 öğrencilerinin ise 20 üzerinden en az 15 olmalıdır. Program 4 öğrencilerinin ise Yaz Dönemi Eğitimine katılma hakkı yoktur.

Yaz Dönemi Eğitimi akademik yıl boyunca işlenenlerin bir tekrarı değildir. Bu programla, öğrencilerin kendi seviyelerinde daha da ilerlemeleri hedeflenmektedir.

2022-2023 akademik yılı YADYOK Yaz Dönemi Eğitimi tarihleri Boğaziçi Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan Akademik Takvim'de ilan edilir.

Yaz Dönemi Eğitimi katılım şartlarını karşılamayan öğrencilerin yaz dönemi derslerine katılması kesinlikle mümkün değildir. Yaz Dönemi Eğitimi boyunca derslere devam şartı vardır. YADYOK İdaresi tarafından belirlenen devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, derse devam haklarını kaybederler. Program 1, 2 ve 3 öğrencilerinin Yaz Dönemi Eğitimine kayıt süreci ile ilgili bilgilendirme Bahar Dönemi sonunda YADYOK web sayfasında duyrulur.